TYSD Genel Merkezi ve 133 Şubemizin Kadın Şiddetine Dur Mesajı

TYSD Genel Merkezi ve 133 Şubemizin Kadın Şiddetine Dur Mesajı

KADIN doğuran, büyüten, abla, hala, teyze,kardeş, yenge,n ine olan,

KADIN sevgili , eş , anne olan ,

KADIN’ı öldüreni doğuran, büyüten, öğreten, canından can veren,

KADIN karnında, sırtında can taşıyan, yük taşıyan,

KADIN her daim veren…

KADIN’ın adı Özgecan, Emine, İlknur, Ayşe ve bu sefer PINAR …

KADIN ÖLDÜRÜLEN ; genç, yaşlı ,evli,bekar ve hatta çocuk…

NE FARK EDER :((

ACIMIZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK

2002’de 66 , 2011’de 121 ….. 2019’da 474

Ve 2020 yılının ilk 6 ayında ;

OCAK 27, ŞUBAT 22, MART 29, NİSAN 20, MAYIS 21, HAZİRAN ‘da

23 KADINIMIZ ÖLDÜRÜLDÜ…

TEMMUZ’da PINAR ve…

KATİLLER ; eski eş, eski sevgili, akraba , abi , canı kadını öldürmek isteyen bir cani ve hatta baba…

KATİLLER ; KADININ doğurduğu, emzirdiği, eğittiği, büyüttüğü, sevdiği, evlendiği ERKEKLER…

CENNET BÜTÜN ANNELERİN AYAKLARININ ALTINDADIR mealindeki hadisi barındıran kutsal bir dine ,

KADIN OMUZLARDA TAŞINACAK YÜCE BİR VARLIKTIR diyen ATATÜRK gibi bir lidere …

Sahip olan cennet vatanımızı cehenneme çeviren canileri

LANETLİYORUZ

( Basında yer alan bazı bilgileri paylaşmak istedik)

VAR OLAN DÜZEN KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YOLUNDAKİ EN ÖNEMLİ SÖZLEŞMEYİ YOK SAYMAYA ÇALIŞIRKEN CİNAYETLER DE KATLANARAK ARTIYOR

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ “olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” bir süredir bazı saldırılar altındaydı.

1- İstanbul Sözleşmesi Nedir?

İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk Sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan dört temel yaklaşım içeren ilk Sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi, aynı zamanda şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı ilk Sözleşmedir.

2- Adı neden İstanbul Sözleşmesi?

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme” Konseyin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan bir toplantısında imzaya açılmıştır. Bu nedenle uluslararası hukukta İstanbul Sözleşmesi olarak anılmaktadır.

Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi ilk imzalayan ve ilk onaylayan ülkedir. Bu nedenle Türkiye, en başta kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için devlet çapında etkili, kapsamlı ve birbiriyle uyumlu politikalar uygulama yükümlülüğü altına girmiştir.

Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından İstanbul Sözleşmesi büyük önem taşıyor.

3- Sözleşmenin amacı ne?

– Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;

– Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

– Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

– Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

– Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

4- Yükümlülükleri neler?

– Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.

– Taraflar herhangi bir gerçek veya hükmi şahsiyetin bu Sözleşmenin kapsamında kalan her türlü şiddet eylemini önleyecek gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Bu bölüm uyarınca alınan tüm tedbirlerle, belirli şartlar nedeniyle hassas konuma gelmiş insanların ihtiyaçları göz önüne alınacak ve karşılanmaya çalışılacak ve tüm tedbirlerin merkezinde mağdurların insan hakları yer alacaktır.

– Taraflar özellikle gençler ve erkekler olmak üzere, toplumun tüm bireylerinin bu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet olayının önlenmesine aktif bir biçimde katkıda bulunmasını teşvik etmeye yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.

– Taraflar kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.

– Taraflar kadınların güçlendirilmesine yönelik program ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

5- Türkiye, Sözleşmeyi feshedebilir mi?

İstanbul Sözleşmesi, uluslararası bir sözleşme, bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu nedenle, Türkiye Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildiriyle “ben bu Sözleşmeyi uygulamak istemiyorum” demesi mümkün (md.80).

Ama, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu’na göre,Türkiye olarak İstanbul Sözleşmesine artık taraf devlet değilim demek, bunun ne anlama geldiğini yurt içinde ve yurt dışında anlatabilmek, haklı bir gerekçeye dayandırabilmek mümkün değildir.

6284 SAYILI KANUN

Moroğlu’na göre, İstanbul sözleşmesini feshetmek demek, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demek ve aynı zamanda 6284 sayılı Kanunu da işlevsiz bırakmak demek.Çünkü Kanunun uygulanmasında ve gereken destek hizmetlerinin sunulmasında İstanbul Sözleşmesine atıf yapılıyor.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Amaç, kapsam ve temel ilkeler

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.
  2. b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir…..

Diğer Yazılar

Haberler

TYSD Genel Merkezi 19 Mayıs 1919‘un 100. Yıl’ı Anısına…

19 Mayıs 1919‘un 100. Yıl’ı anısına… Derneğimizin gönül ve emek dostu, çok değerli hocamız Prof. Dr. Bülent YILMAZ, 100. Yılında Okuyan Atatürk ‘ü anlatacak. TYSD Karadeniz Şubelerimiz, üyelerimiz ve öğrencilerimiz

Haberler

TYSD Genel Merkezinden ATA’mızın Heykeli Projesi

Büyük bir heyecanla beklediğimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün heykeli hızla çalışılıyor. Değerli sanatçı Metin YURDAKUL’un bilgilendirmesini Genel Sekreterimiz Dolunay YALÇIN ve bu projenin işleyişinden sorumlu olan Beyoğlu Şube Başkanımız

Haberler

TYSD Genel Merkezi

Bu gün genel Merkezimize Manavgat ve Gölcük’ten gelen Şube arkadaşlarımız misafir oldular. Müfettişlerimiz, Musabesebeden sorumlu arkadaşımız tarafından teftiş ve bilgilendirme toplantısına katıldılar. Kendilerine teşekkür ederiz…