Yayın Kurulu

Birsen ELDEM – Genel BAŞKAN
Dolunay YALÇIN – Genel Sekreter
Gül BERK – Basın Yayın Kolu Bşk.