Yayın Kurulu

Dilek BAYAZIT – Genel BAŞKAN
Gül BERK – Genel Sekreter
Dilay METİN – Basın Yayın Kolu Bşk.