Yardım Faaliyetleri

Devamlı ve Sürekli Yardımlarımız

Durumu iyi olmayan, dul,yetimler, ve çalışamaz durumda olan özürlü ve sakat kayıtlı ailelerimiz vardır ki bunları araştırmalarımız ve bizlere yapılan müracaatlar ile belirlemekteyiz ve devamlı olarak haftalık erzak, et, ekmek ve nakit yardım ile beraber yakacak, giyim ve diğer ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmakta ve sağlık problemleri olan ailelerimizin doktor muayene,tedavi, ilaç ameliyat vb sağlık giderleri ile evlenme, doğum, ölüm gibi zamanlarda yine o ailenin bir ferdi gibi onların yanındayız ve bu gibi durumlarda gerekli masraflar tarafımızdan karşılanmaktadır.

Giderleri ailesi tarafından karşılanma imkanı olmayan Okul çağına gelmiş çocuklarının, ilk ve orta öğretimdeki çocukların okul giderleri, kıyafetleri , sosyal faaliyet giderleri ve diğer giderleri ile yüksek öğretim kurumlarında Üniversitelerde okumakta olan maddi desteğe ihtiyacı olanlara yine araştırmalarımız neticesinde maddi durumları gerçekten iyi durumda değil ise karşılıksız burs vererek onların birer ailesinin ferdi gibi olmaya ihtiyaçlarını gidermeye çaba sarfetmekteyiz.

Acil yardımlarımız

Ayrıca devamlılık arz etmeyen ve derneğimize müracaat veya araştırmalarımız sonucu da Acil yardımlarımız vardır.

Bunlar derneğimiz kaydında olan veya olmayan gerçekten durumu iyi olmadığı, bakım veya yardıma ihtiyacı olduğu tarafımızdan tesbit edilen aile, kişi, öğrencilere bir sefere mahsus olmak üzere acil yardım adı altında o kişi veya ailenin sağlık, yakacak olabilir, yiyecek veya giyim olabilir veya ev gereçleri olabilir, barınma sorunları olabilir derneğimizce karşılanır.

Bir sefere mahsus yapışan bu gibi yardımın devamlılık arz etmesi gerektiği kanısı dernek kurulumuzca kabul görür ise devamlı yardım yapılan aileler arasına alınabilir.

Öğrenci Bursları

Derneğimiz Türkiyede öğrenci bursu veren ilk kuruluştur.

Ve burs giderlerimizi yine dernek üyelerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın gelirleri ile karşılamaktayız ve üyelerimiz, vatandaşlar burs miktarı belirlenen öğrencilerimizin burs ve gider karşılıklarını derneğimize muntazam bir şekilde yatırırlar ve derneğimizde öğrencilerin burslarını ve giderlerini karşılar.

Burs imkanlarımızın sınırlılığı yeni talepte bulunan öğrencilerimize cevap verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

  • Yüksek öğrenim gören maddi durumu bu öğrenimin sıhhatli bir şekilde yürümesine imkan vermeyen ve ailelerince destek göremeyen öğrencilere burs vermekteyiz.
  • Ve burs verilme talepleri derneğimiz kurullarınca araştırma ve inceleme neticesi karşılanmakta olup her ay düzenli burs verilmektedir.
  • Ayrıca okul harçları,kitap ve diğer giderleri , giyim giderleri, yurt giderleri de mümkün olabildiği durumlarda tarafımızdan karşılanmaktadır.
  • Bu burs alan öğrencilerin burslarının devamlılığı için okul durumları yani okuduğu sınıfları içinde bulundukları yıl geçmeleri gerekmektedir .
  • Bu öğrencilerimizin eğitim durumları dernek yönetimince devamlı izlenmekte ve bu çocuklarımızı kendi çocuklarımızdan ayırmadan mezuniyet törenlerinde, nişan,evlenme merasimlerinde veya işyeri açma veya işe yerleştirme durumlarında da yanlarında olarak onlara destek vermeyi sürdürmekteyiz.
  • Ayrıca orta öğretim okullarında okuyan yine ayni şartlarda olan öğrencilerimize de burs vermekteyiz.Bu sayı 10 öğrenci civarındadır.
  • Okul ihtiyaçları da tarafımızdan karşılanmaktadır.

Özel Eğitim Yardımları

Derneğimiz eğitim öğretim alanında imkanları yeterli olamayan bazı okulların öğrencilerinin kitap, giyim vb ihtiyaçlarını, Bazı okulların Atatürk Büstü, bayrak ihtiyaçlarını veya başarılı oldukları dallarda sosyal faaliyetlerinde giderlerini, spor faaliyeti ise spor araç ve gereçlerini, folklor gibi dallarda Folklor kıyafetlerini temin etmekte, kullandırmakta, veya satın alarak ayni olarak okula bağış yapmaktayız.

Başarılı öğrencileri onure edebilmek için küçük hediyeler dolmakalem,kitap vb. malzemeler alabilir ve hediye vermekteyiz.

İmkanları, olanakları yapmak istedikleri şeye yetmeyen okullarımıza öğrencilerin gösteri, müsamere, konser, okuma bayramı gibi kutlamalarını gerçekleştireceği salonlarda sahne yapımı, perde ışıklandırma veya seslendirme sistemleri gibi yardımlarda bulunmaktayız.

Veya kütüphane kurulması, tefrişi, kitap teminleri veya eğitim araç ve gereçleri temin edip bağışta bulunmaktayız.

Tiyatro Gösterileri ve Çocuk Oyunları

Derneğimiz ilköğretim öğrencilerinin tiyatro ve çocuk oyunları gibi çocuklara faydalı olabilecek eserleri izlettirmek, çocuk oyunlarını sevdirmek açısından tiyatro grupları ile işbirliği ile Milli Eğitim Salonlarında ve müsait olan okul salonlarında ilk öğretim öğrencilerine okullarla işbirliği içinde gösteriler sunmaktadır.

Bunda amaç gelir elde etmek değil Öğrencilerimize çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve yarının geleceği çocuklarımızı mutlu edebilmektir.

Çocuk oyunlarını ve Hacivat Karagöz gibi oyunları izlettirebilmek için gösteriler düzenlemekte ve eserler sahneye koydurmaktadır.

Sağlık Yardımları

Öğrencilerimizin sağlıklı olması açısından ilköğretim okullarına sağlık Müd. ve Milli Eğitim İş birliği ile sağlık taramaları,diş,ve cilt, beslenme ile ilgili sağlık taramaları yapmaktadır. Sağlık taramaları binlerce öğrencimize yapılmıştır.

Ayrıca bizlere müracaat ederek hiç imkanı olmayan ve sağlıkla ilgili probleminin muhakkak çözülmesi gereken kişiler araştırmamız ve yönetimin aldığı kararlarla tedavileri, gerekiyorsa tüm ameliyatları,ameliyat sonrası bakım ve ilaçları tüm sağlık giderleri tarafımızdan karşılanmaktadır. Bu şekilde yüzlerce kişiye yardımcı olarak onların sağlığına kavuşmaları sağlanmıştır.

Olağanüstü Yardımlar

Bu yardımlarımız ülkemizde veya yurt dışında yaşanan deprem, sel, doğal afetler sonucu bazı bölgelerde magdur olan evsiz kalan,zarar vatandaşlarımızın veya insanların yardımına koşmak ve imkanlarımızı onlara yönlendirmek her insanın kutsal bir borcudur kanısındayız.

Bizde dernek olarak böyle durumlarda tüm imkanlarımızı afet yaşanan bölgeye yönlendirmek ve elimizden geldiğince onların yaralarını sarmak görevimizdir. Bu durumlarda yardımlarımız ayni ve nakdi olmuştur.

Kermesler

Genel merkezimiz ve şubeler her yıl düzenli olarak kermes düzenlemekte olup bu kermeslerimiz yılda 2-3 sefer tekrarlanmaktadır. Kermeslerimizde üyelerimizce hazırlanan ve derneğe bağışlanan ayni zamanda hayırsever kişi ve kuruluşların yaptığı bağışlarla derneğimize ulaşan giysiler, ayakkabı, tablo el işi ve el sanatları işleri eserleri ve malzemeleri kermeslerimizde değerlendirilerek gelirler elde edilmekte ve bu gelirler en iyi yerlere ulaşmaktadır.

Gıda kermesleri de düzenlenmekte olup huzurevinde,belediye binası önünde, ve üniversitede düzenlenen yiyecek kermeslerine de üyelerimiz kendi evlerinde yaptıkları pasta,kek börek çeşitleri, tatlı çeşitleri ile katılmakta ve bunun yanı sıra gıda üretiminde bulunan firmalarımız ve fabrikaların derneğimize katkı olması açısından verdikleri gıda ürünleri başta reçel, konserve, meşrubat olmak üzere bu sergide bir kısmı değerlendirip gelir elde edilmektedir.

Dernek Yemekleri ve Geceleri

Derneğimiz yardımlarımıza katkı sağlamak açısından yemek düzenlemektedir.

Kuruluş yıldönümleri balo ve geceler düzenlenmekte gelirler devamlılık arzettiğinden küçük bir ihtiyacın görülmesine de yardımcı olsa bizleri mutlu etmektedir.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin ilkesi; Yapılan yardımın insan gururunu haysiyetini kırmadan, hissettirmeden yapılması, ihtiyaçların yerinde ve eksiksiz tesbit edilerek yapılması, yapılan yardımların gösterilmemesi, duyurulmaması ve bu konuda hassas davranılması ve aynı zamanda çalışmaya gücü olanların topluma kazandırılması hususunda ve ona yaşama gücünü onurunu kazandırma hususunda elişi, el becerisi gibi işlerle para kazandırılması ve onurlu bir yaşam düşüncesiyle kişilerin topluma kazandırılması felsefesinin benimsenmesidir.

Çalışmalarımızda her zaman bu ilke dikkate alınmaktadır.

Yardım söylenmediği müddetçe yardım olur düşüncesindeyiz.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği