Atatürk Eğitim Bursu

Atatürk Eğitim Bursu

Türkiye Yardım Sevenler Derneği; kuruluşundan bu yana, eğitime büyük önem vermiş ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimine, yüksek öğrenim bursu ile katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Derneğimize başvuran öğrencilerin yazılı müracaatları incelenir, mülakata çağrılır ve burs verme kriterleri çerçevesinde seçimleri yapılır. Her yıl mezun olan öğrencilerimizin yerine bağışçılarımızın taleplerine göre yeni burslu öğrenciler alınır. 2014-2015 Öğretim yılında Derneğimiz Genel Merkezine 152 öğrenci müracaat etmiştir. Bu öğrencilerin %30.2 si kız,%69.8’i erkektir. Bununla beraber başvuruların  %34.8 Doğu/Güneydoğu Bölgesinden, %32.8 İç Anadolu Bölgesinden ve %32.4 ise diğer bölgelerden olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerimizin ilk tercihlerinin Tıp ve Hukuk Fakülteleri olması dikkat çekicidir. Öğrencilerimizin kardeş sayıları 5’in üzerindedir. Aile gelirleri ise 1.200 TL’ nin altındadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin ailelerinin % 50’sinde yüksek öğrenim gören 2 kardeş vardır. Zorluk ve imkansızlıklara rağmen gençlerimizin yüksek eğitim ve öğretim isteği ile ailelerin desteği bizleri umutlandırmaktadır.

Derneğimizin ülke genelinde 142 şubesi ve Genel Merkez olarak bugüne değin binlerce öğrencimize ATATÜRK EĞİTİM BURSU sağladık. Sadece son 5 yılda 16.000 öğrenciye ulaştık.

Burs ve eğitim için yapacağınız Şartlı bağışlarınızı geleceğimizin teminatı gençlerimize ulaştırıyoruz.

En büyük hizmet, en büyük yatırım EĞİTİM VE GENÇLERİMİZE…

Türkiye Yardım Sevenler Derneği