Kurucu Üyeler

Süreyya AĞAOĞLU

Sevda AND

Reşide BAYAR


Fitnat ÇAKMAK

Mevhibe İNÖNÜ

Seza LOSTAR


Belkıs ODMAN

Melahat ÖZBUDUN

Nevber SEVÜKTEKİN


Tezer TAŞKIRAN

Nimet UBAYDIN

Dr. Fuat UMAY