Page 8 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 8

cimize eğitim bursları verilmiş, yeni dönemde de tarafından 2-8 kasım’da beldeye gidilerek değerlen-
    burs verilmeye devam edilmiştir.          dirildi.
      *81 ilde 81 Anasınıfı projesi kapsamında Tepe-   *Manisa-Selendi beldesi Çıkrıkçılar Köyü Çık-
    başı Sakin tepe semtinde Şehit Piyade Üsteğmen rıkçılar Anaokulu ziyareti 7-8 Kasım günlerinde
    Gökhan Yavuz İlköğretim Okulu’nun anasınıfının Onursal Başkanımız  Yurdanur Özel ve tüm idare
    yapımı için yardımda bulunuldu.
      *22 Mayıs 2009 tarihinde Genel Merkez Ankara
    Mareşal Fevzi Çakmak Köşkü bahçesinde 81. Yıl 81
    il 81 Anasınıfı projesi kapsamında düzenlen etkinli-
    ğe yönetim kurulumuz katıldı.
      *Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ne bilgisayar
    malzemesi ve çim biçme makinesi alınması için yar-
    dımda bulunulmuş, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk
    Bayramında okulda yapılan törene yönetim kurulu
    üyeleri katılmış, ayrıca 10 Haziran 2009 tarihinde
    düzenlenen pikniğe Milli Eğitim Müdürü ve yöne-
    tim kurulu üyeleri katılmışlardır.
      *Bir üyemizin bağışı ile 23 Nisan ilköğretim oku- heyeti ile gerçekleştirildi ve istekler giderildi.
    lundan 10 öğrenciye ayakkabı alınmıştır.        GİRESUN ŞUBESİ
      *Milli Eğitim Müdürlüğünce 15 Haziran 2009   *22 üniversite öğrencisinin bursları düzenli ola-
    tarihinde Eskişehir Yukarı Söğütönü köyünde yapıl- rak ödenmeye devam edilmiştir.
    ması planlanan 16 Yaş Üstü Otistik Çocuklar Meslek
    Edindirme Merkezi için Milli Eğitim müdürü, Şube
    Müdürü ve yönetim kurulumuzca okulda inceleme
    yapılmış olup, yönetim kurulumuza okulun tadilatı
    ve yapımı için Milli Eğitim Müdürü tarafından is-
    tekte bulunulmuş, bu konuda yönetim kurulumuz
    fizibilite çalışmalarını başlatmıştır.
      *Çeşitli zamanlarda üyelerimizden gelen 10 adet
    adak kurbanı kesilerek derneğimizden sosyal yardım
    alan kişilere dağıtılmıştır.
      *Üyelerimizden gelen şartlı bağış bağışçılarımı-
    zın isteği doğrultusunda dağıtılmıştır.
      *Acil sosyal yardımlar yapılmıştır.         *Çocuk yuvasında bulunan çocuklara oyuncak
      *Kadın sığınma evine yardımda bulunulmuştur.   yardımında bulunulmuştur.
      *Eylül 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında top-  *Anneler gününde yetiştirme yurdu öğrencilerine
    lam 90 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.    35 adet nevresim alınmıştır.
      *Eylül 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında 40  *2 lise öğrencisine kırtasiye yardımında bulunul-
    aileye sosyal yardım yapılmıştır.          muş, dilekçeleri ile başvuran 17 kişiye de nakdi yar-
      *Yardım sevenler Derneği İstanbul; Sarıyer, Be- dım yapılmıştır.
    yoğlu, Pendik ve Kadıköy şubeleri, Manisa Şubesi,   *19 Şubat 2008 tarihinde 80.kuruluş yıldönü-
    Alaşehir Şubesi şehrimize gezi düzenlemişlerdir. mü yemeği ve Ordu, Fatsa, Trabzon ve Kümbet
    Yönetim Kurulumuzda etkinliklere katılmışlardır.  Uzundere’ye günübirlik geziler düzenlenmiştir.
      *4-7 Haziran 2009 tarihlerinde Türkiye Yardım
    Sevenler Derneği Karabük ve Safranbolu şubele-  ISPARTA ŞUBESİ
    rinin birlikte organize ettiği 16.Bölge Toplantısına  *Derneğimiz tarafından her ay 15 ilköğretim öğ-
    Yönetim Kurulumuzdan;Serpil Çamoğlu, Bile Ü. rencisine, 22 lise öğrencisine, 38 Üniversite öğrenci-
    Alankuş, Gönül Angün, Tülay Yumrukçal, Sevgi Şe- sine burs verilmektedir.
    nel, Rezzan Doğru katılmışlardır.           *68 muhtaç durumdaki kadınımıza senede 2 defa
      EYÜP ŞUBESİ                   yardımda bulunulmaktadır.
      *Manisa-Selendi Anadolu lisesindeki kütüphane    *Yahya Kemal Beyatlı ilköğretim Okulu’na 4
    eksikliğinin tüm tefrişi ve kitap donatımı şubemiz adet tepegöz, 1 adet bilgisayar ayrıca okul spor takı-


  8                                                      7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13