Page 5 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 5

İstanbul Valisi Muammer Güler’in protokolunda
                                İlköğretim okulu yapımı için onur belgesi takdim
                                ettiler. Kağıthane’de 24 derslikli Merkez İlköğretim
                                Okulu yapımına başlanacaktır.       ANTAKYA ŞUBESİ
       *Derneğimizin 81. Kuruluş yıldönümü nedeniyle
      Antakya Dedeman otel’de muhteşem bir kuruluş yıl-
      dönümü düzenlendi. Baloda ünlü sanatçı Yeliz sahne
      aldı.
       *81 yıl 81 anasınıfı projesi çerçevesinde Mil-
      li Eğitim Müdürümüzle bir anasınıfı tespit ederek,
      Milli Eğitim Bakanlığı standart ana sınıfı donanım
      listesine uyarak çalışmalara başlanıldı.        *Dünya Şizofreni Derneği ile ortak düzenleyece-
       *19 yaşındaki bir gencimize Antalya’da bir böb- ğimiz uluslararası sempozyum çalışması için Prin-
      rek nakli ameliyatı gerçekleştirilerek, sağlığına ka- ces Otelde bir akşam yemeği düzenlendi. Dr. Adnan
      vuşturuldu, kendisine maddi, manevi destekte bu- Çoban yönetiminde TRT’nin değerli sesleri Melihat
      lunmaya devam etmekteyiz.              Gülses, Tuğçe Becerikli, Alp Arslan, Faruk Salgaç,
       *50 öğrencimize her ay burs sağlanmaktadır. Ay- Nurset Yılmaz, Seda Gülbeyaz TRT’nin değerli saz-
      rıca bize yardım için müracaat edenlere para, yaka- ları eşliğinde hibe olarak katılmışlardır.
      cak, gıda ve sağlık yardımları yapmaktayız.      *Her ay 62 üniversite ve senede iki kez olmak
                                üzere 50 TCFC bursu verilmekte, 25 yoksula yardım
       BEYOĞLU ŞUBESİ                  yapılmaktadır.
       *Karabük ve Safranbolu Şubelerinin organiza-  *Şubemize hibe edilen 16 ad. Tepegöz cihazla-
      törlüğünde düzenlenen 16. Bölge toplantısına katılı- rı, 11 ad. Erzincan 3.Ordu Komutanlığı’na, 2 ad.
      narak, başkanlarına İstanbul Şubeleri olarak gümüş Validebağı Hemşirelik Okulu’na, 1 ad. Havuzbaşı
      tabak hediye edilmiştir.              İ.Ö.O.na, 2 ad. İTO Kadınlar Çeşmesi İ.Ö.O.na gön-
                                derilmiştir.
                                 *Beyoğlu Şubesi olarak “Anıtkabir Özel
                                Defteri”nden alıntılarla hazırladığımız 2009 cep
                                almanak-takvimi bütün şubelere gönderilmiştir.
                                 *81 Yılda 81 Anasınıfı Projesi kapsamında Genel
                                Merkezimizin davetiyle Fevzi Çakmak Köşkü’nün
                                açılışı için Genel Kurmay Bşk. davetine Ankara’da
                                katıldık.       *Üyelerle gidilen Eskişehir gezisinde, Eskişehir
      Bld. Bşk. Sn. Yılmaz Büyükerşen ziyaret edilerek
      plaket verildi. Otistik Çocuklar Okulu TYSD Eski-
      şehir Başkanı Çamoğlu ile ziyaret edildi.
       *81 Yılda 81 Anasınıfı Projesi kapsamında Ka-
      sımpaşa İTO Kadınlar Çeşmesi İ.Ö.O. Anasınıfı’na
      malzemeleri teslim ettik öğretim döneminde açılışını
      yapacağız. Ayrıca aynı okulun iki adet otistik sınıfı  *Tülin Demirören derneğe bağış kazandırmak
      yeniden düzenlenip tefrişatı yapılacak.       için üyelere evinde öğlen yemeği vermiştir.
       *Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu ve    4       5                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10