Page 13 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 13

*Bu eğitim ve öğretim yılında da 60 öğrenciye rek, gezdirilmiştir.
      burs verilmeye devam edildi.
       *Salı günleri dolma, mantı ve gözleme yapımına
      devam edilmekte.
       *İhtiyaç sahibi bir hanıma 1 ton kömür temin


                                 *Anneler Gününde Yakacık Yetiştirme Yurdu zi-
                                yaret edilerek, çeşitli yiyecekler götürüldü, ayrıca
                                eğlenceler düzenlendi.
                                 *İlçemizde Erol Türker ilköğretim Ana okuluna
                                DVD oynatıcısı hikaye ve boya kitapları, ilköğretim
      edildi.                       kısmının tüm kırtasiye ihtiyaçları alındı.
       *Kozaklı’ya 3 gün termal gezi düzenlendi.      *A.P.S firmasının bağışladığı 53 koli giysinin 30
       *Günübirlik öğrenci veliler ile birlikte Konya ge- kolisi, Çıldır Atatürk Kız Öğrenci Yurduna, 23 kolisi
      zisi düzenlendi.                  belediyenin Hayır çarşısına dağıtıldı.
       *Dünya Kadınlar Günü Nevşehir’de ki dernek-  *Bir yoksulumuzun iki ayak ve bir kol protezi ye-
      lerle birlikte kutlandı. Dernek olarak gözleme ve ye- nilendi.
      mek çeşitleri yapılarak satıldı.            *Pendik Devlet Hastanesine bir yıl içerisinde göz
       *Anneler gününde kermes ile birlikte öğle yeme- tansiyon ölçüm aleti, K.B.B endovizyon makinası,
      ği düzenlendi.                   ameliyatlarda kullanılacak çeşitli tıbbi cihazlar ba-
       *TRT 2’de yayınlanan Demçay programında şu- ğışlanmıştır.
      bemizin etkinlikleri yayınlandı. Fransa, Hollanda ve  *Kadıköy Kasev Vakfının Huzurevinin ek hasta-
      Almanya’dan tebrik  telefonları aldık.       ne binası için bağış yapılarak, iki odaya şubemizin
       *Nevşehir’ deki dernekler arasında en iyi çalışan adı verilmiştir.
      dernek olarak seçilip, plaketle ödüllen dirildik.   *Ramazanda öğrenci ve yoksullarımıza erzak,
                                giysi yardımı yapılmıştır.
       NİĞDE ŞUBESİ                    *Kurban bayramında kurban eti, reçel dağıtıldı.
       *Derneğimizin 81. Kuruluş yıldönümü üyeleri-  *İki aileye emek karşılığı yardıma devam edildi.
      mizle düzenlediğimiz yemekte coşkuyla kutlanıldı.
       *50 öğrenciye burs vermeye devam edilmekte.
       *Niğde Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümünde
      yatan hastaların rehabilitasyonu için malzeme des-
      teği sağlanmakta.
       *Derneğimizin 81. Yılında, 81 ilde, 81 ana okulu
      projesi için ilimizde ana sınıfının kurulması amacıy-
      la  çalışmalarımıza başlanıldı.

       PENDİK ŞUBESİ                    SÖKE ŞUBESİ
       *52 öğrenciye burs sağlandı.            *Derneğimizin kuruluşunun 81. Yıl anısına yap-
       *80.yıl etkinliği kapsamında 18 Mart günü Mal- tırılacak olan 81 ana sınıfından birini kaymakam ve
      tepe Şato Pınar restoranda, Semiha Şakir Huzurevi Milli Eğitim Müdürü ile irtibat kurularak, Söke şu-
      sakinlerine müzikli öğle yemeği verildi. Ayrıca ken- besi olarak Söke’de yaptırılmasına karar verilmiştir.
      dilerine yelek ve dizüstü battaniyeler hediye edildi. *Derneğimizin 81. Kuruluş yılını 19 Şubat 2009
       *12 Nisan’da Yakacık Yetiştirme Yurdu öğrenci- günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtına
      leri Minia Türk’e götürülerek, öğle yemeği yedirile- çelenk koyulduktan sonra üyelerimizle birlikte bir


           13                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16