Page 10 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 10

mizin 81. Kuruluş yıldönümü dolayısyla Cumhuri-
                              yet Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli’ne çelenk konu-
                              larak, saygı duruşunda bulunuldu.
                                *21 Şubat 2009 tarihinde derneğimizin 81. Kuru-
                              luş yıldönümü dolayısıyla Balçova Princess Otel’de
                              yemekli balo düzenlenildi. Balomuzu Büyükşehir
                              belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu ve Ko-
                              nak Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Tunçağ ve eş-
                              leri onurlandırdı.
                                *14 Nisan 2009 tarihinde Bonjour Pastanesi’n de
                              düzenlenen kermeste yıl boyunca hazırlanan el eme-

    ta kesildi. Katılan konuklara hediye olarak Tekirdağ  ği işleri satılarak derneğe gelir elde edildi.
    hatıra Ormanında isimlerine birer fidan dikildiği ve  *T.Y.S.D. Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi’nin
    Yardımsevenler Derneğinin, 81. Yılda, 81 ilde, 81  ihtiyacı olan sedye asansörü JTI firması tarafından
    ana okulu projesinin da hayata geçirildiği duyurul- tamamlanarak yaşlılarımızın kullanıma açıldı.
    du.                          *17-19 Nisan 2009 tarihleri arsında Manisa’da
      *80 yılda 80 şehit çocuğuna destek projemizin  düzenlenen 5. Kadın Buluşması Organizasyonu kap-
    Ankara-Sarıkamış-Mardin gibi illerimizde sürdür- samında ege’li kadınların sorunları ve bu sorunların
    mekteyiz.                      çözümlerinin tartışıldığı toplantılara katılındı.
      *Çıldır’da ki yurdumuzda açtığımız Eğitim Mer-   *23 Nisan törenleri için Urla Kuşçular İlköğretim
    kezi çalışmaları ilgi görmekte, ilçe kaymakamı ve  okulu’nda ki ses düzeni derneğimiz tarfından yeni-
    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kontrolünde Bilgisa-
    yar, İngilizce, El becerileri ve Anadolu Lisesi kurs-
    ları gibi çalışmalar başarı ile devam etmektedir.
      *TYSD Ardahan Çıldır Yurdumuzdan İstanbul
    Yatılı Anadolu lisesi sınavını kazanarak gelen 4 kız
    öğrencinin tüm eğitim-öğretim masraflarını karşı-
    layarak sahip çıkmayı sürdürmekteyiz. Ayrıca yur-
    dumuzda ki öğrencilerimiz içinde bir kütüphane ve
    bilgisayar odası hizmete girmiştir.


      İZMİR ŞUBESİ
      *Ramazan ayı dolayısıyla hayırsever dostlarımı-
    zın hazırlayıp gönderdikleri 80 koli erzak ihtiyacı  lendi ve törene katılınarak , öğrenci ve velilere lok-
    olan ailelere ve burslu öğrencilere dağıtıldı.   ma ikram edildi.
      *T.Y.S.D. Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi’ndeki    *10 Mayıs 2009 tarihinde Ata’mızın annesi Zü-
    yaşlılara Ramazan ayında iftar yemeği tertiplendi. beyde Hanım’ın kabri ziyaret edilerek, T.Y.S.D Dr.
      *Burs verdiğimiz öğrenci sayısı 68 kişiye çıka- Kemal Tarım Dinlenme Evi’n de Anneler Günü kut-
                              lanılarak, buradaki annelerimize hediyeler dağıtıldı.
                                *4-7 tarihleri arasında Karabük Safranbolu şube-
                              lerinin birlikte düzenledikleri 16. Bölge toplantısına
                              8 kişilik bir grupla katılındı.
                                *Genel kurmay başkanımızın eşleri Sevil Başbuğ
                              ve sayın komutan eşleri ev sahipliğinde gerçekleş-
                              tirilen T.Y.S.D’nin 81.yıl kutlama etkinlikleri kap-
                              samında ilk genel başkanımız Sayın Fitnat Çakmak
                              anısına 22 mayıs 2009 ‘da düzenlenen toplantıya 3
                              kişilik bir grupla katılındı.


                                KAĞITHANE ŞUBESİ
    rıldı.                         *Kars Arpaçay Gülyüzü İlköğretim Okulu’na
      *19 Şubat 2008 tarihinde saat 11.oo’de derneği- içinde 117 takım (atkı, bere, eldiven, çorap), kırta-

  10                                                     9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15