Page 11 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 11

siye malzemesi, yeni hikâye kitapları, ansiklopedi,
      oyuncak ve giysi olan toplam 10 koli gönderilmiş-
                                Okulu’na 8 adet çalışma masası, 1 adet arşiv dolabı,
                                1 adet projeksiyon cihazı ve perdesi bağışlanmıştır.
                                 *Üyelerimizden Harika Üçüncü’nün önderliğin-
                                de, AÇEV ve Halk Eğitim ile ortaklaşa yürütülen
      tir.                        Çeliktepe İlköğretim okulunda 25 katılımlı eğitimde
       *Şırnak İdil Anafartalar ilköğretim Okulu’na 15 kişiye okuma yazma sertifikası verilmiştir.
      içinde atkı, bere takım, kitap, kırtasiye ansiklopedi  *Marmara Üniversitesinde 3 yıldır devam ettirdi-
      ve oyuncak olan 9 koli gönderilmiştir.       ğimiz yemek bursuna bu yılda 10 öğrenci ile devam
       *Kars Kağızman Böcüklü köyü ilköğretim edilmiştir.
      okulu’na içinde atkı-bere-eldiven, kırtasiye, hikaye  *Kağıthane Hasbahçe Güreş Kulübünün Antre-
      kitapları, ansiklopedi ve oyuncak olan toplam 2 koli nörü Yusuf koçak gönüllü olarak, sokak çocuklarını
      gönderilmiştir.                   kurtarma amacı ile Kağıthane güreş takımını kurarak
       *Marmara üniversitesi öğrencilerinin Topluma çalıştırmış ve klasmanlarında altın madalya kazan-
      Hizmet uygulamaları ders programı kapsamında mışlardır. Derneğimiz de Konya’da yapılacak Tür-
      120 öğrencinin Kağıthane merkez İlköğretim okulu kiye Güreş Şampiyonasına katılacak bu çocukların
      ve Kağıthane Arıcılar ilköğretim okulu’na yerleşti- eşofmanları, spor ayakkabıları ve seyahat giderlerini
      rilmelerine yardımcı olunmuştur.          karşılayarak sponsor olma kararını vermiştir.
                                 *İki yıldır geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulu-
                                sal egemenlik ve Çocuk Bayramında Anadolu’da
                                ihtiyacı olan okullara destek programımız çerçeve-
                                sinde Koç Vakfı Lisesi ile birlikte bu yıl Tokat 18
                                Mart İlköğretim Okulunu ziyaret ettik. Tokat Şehir
                                stadyumunda yapılan gösterileri izledikten sonra,
                                okulda yapılan törenlere katıldık ve beraberimizde
                                götürdüklerimizi teslim ettik. 2 adet bilgisayar, 2
                                adet web cam,2 adet USB bellek, 1 adet projeksiyon
                                cihazı ve perdesi, 1 adet Atatürk Büstü ile yeni iç
                                çamaşırı, atkı, bere, eldiven, çorap,bot,mont ve ki-
                                tap olmak üzere 20 adet derneğimiz 15 adet Koç
       *Erzurum Pasinler Avlar İlköğretim Okulu anası- Vakfı Lisesi’nden olmak üzere toplam 25 koli gö-
      fına içinde kitap, oyuncak, atkı, eldiven, çorap, kır- türülmüştür.
      tasiye olan 2 koli gönderilmiştir.           *Kağıthane Merkez İlköğretim okulunda gönüllü
       *Gümüşhane öğütlü Köyü İlköğretim okuluna öğretmenlerimiz ile 2002 yılında başladğımız etüt
      atkı, bere, eldiven, kitap, ansiklopedi ve yeni giysiler çalışmaları devam etmektedir.
      gönderilmiştir.                    *Geçen yıl Hindistan gezimiz, bu yıl mart ayında
       *Kartal Şehit Er Yıldıray Biroğlu İlköğretim da Güney Amerika gezimiz olmuştur.    10      11                                             11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16