Page 3 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 3

16.Bölge Toplantısı 04-07 Haziran 2009 Karabük - Safranbolu

                                 Zamanlamaları,Gelir Getirici Sosyal Etkinlik ve
                                 Bağışlar, Şube Bütçe Devirleri konularını,Genel
                                 Sekreter Dilek Bayazıt;Yazışmalar, Ödül-Veka-
                                 letname Talepleri, Üye ve Genel Merkez Hissesi
                                 Aidatları,Bölge Toplantıları ve Genel Kurula Katılım
      16.Bölge Toplantısı 04-07 Haziran 2009 tarihleri
      arasında  Karabük ve Safranbolu Şubelerimizce
      başarı ile gerçekleştirilmiştir.
      Yoğun   bir  katılımla gerçekleştirilen Bölge
      Toplantısında Derneğimiz duayenlerimizden, bölge-
      sinin sembolü Hikmet Şeyhoğlu’ nun olağanüstü
      ev sahipliği,üstün tecrübesi, hepimizi sarıp sarma- konuları yanı sıra 81İL 81 ANASINIFI
      layan yüce gönlü için,Karabük Başkanı Hürmet Öz-   Projesini,Yönetim Kurulu üyelerimiz  Av. Özden
      demir ve Safranbolu Başkanı Nurdan Bayramgil ve   Timurkaynak; Gönüllü Kuruluşlar ve Yönetişim,
      değerli yönetim kurulu üyelerinin gayretleri, güler  Ayla Ertüzün’de Dernek Beyannameleri ve
      yüzleri, misafirlerinin memnuniyetini sağlamak için
      harcadıkları bitmez tükenmez enerjileri için Türki-
      ye Yardım Sevenler Derneği camiası adına sonsuz
      teşekkürlerimizi sunarız.
      Bölge toplantımızın gerçekleşmesinde ve misa-
      firlerimizin ağırlanmasında büyük emekleri geçen
      Karabük Valisi Nurullah Çakır ve değerli eşlerine,
      Safranbolu Kaynakamı Gökhan Azcan ve eşlerine,
      Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve eşlerine,
      Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy ve
                                 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında sunum-
                                 larda bulunmuşlardır.Konular katılan üyelerimiz
                                 tarafından ilgiyle takip edilmiştir.


      eşlerine,Karabük Üniversitesi Rektörü Burhanettin
      Uysal başta olmak üzere tüm üniversite camiasına,
      Karabük ve Safranbolu’ lu dostlarımıza tekrar tekrar
      teşekkürlerimizi sunarız.
      Seminer programına büyük bir titizlikle hazırlanan
      şubelerimiz  üniversitede  sunulan  seminerde
      şubelerinin tarihçelerini başarı ile anlatmışlardır.
      Konusu “Gönüllü Kuruluşlar ve Yönetişim”
      olan seminerde 2.Başkan Hasibe İmre; Gayri-
      menkul-Tapular, Gelir-Gider hesapları, Bütçe           3                                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8