Page 6 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 6

nir Güney’in yaptırmış olduğu okulunu ziyaret ettik.
                              Tüm bilgisayarlar Vali Bey tarafından İstanbul’dan
                              gönderilmiştir.
                                *Üyelerarası gidilen Edirne gezimizde şubemiz

      Nermin Saygun, Filiz Orbay, İstanbul Valisi eşle-
    ri Neval Güler, değerli destekçilerimizden Sn. Tülin  üyelerinden Bedia Serpicioğlu’nun Çorlu’da yaptır-
    Demirören, Danışma Kurulu Başkanımız. Hülya Ba-   mış olduğu okulunu ziyaret ettik.
    şer Şubemizi birlikte ziyaret ederek bizi gururlandır- *Kanlıca’daki yalısında Türkiz Çarmıklı, gazile-
    mıştır. Beyoğlu Şube olarak diğer şube ve onursal  rimize öğle yemeği ikram etmişlerdir. Bu yemeğe,
    başkanları da davet ettiğimiz bu birliktelikte karşı- Nermin Saygun, Filiz Orbay, Serap Ulusoy ile Be-
    lıklı fikir alış-verişinde bulunularak verimli bir top- yoğlu şubesi olarak katıldık.
                                Şubemize, Demet-Hayırlı Sabancı Çetindoğan ta-
                              rafından şartlı olarak yapılan bağış ile iki adet bilgi-    lantı olmuştur.
      *Bu güzel dostluğu, Nermin Saygun, bütün İstan-
    bul şubeleri başkanlarını Askeri konutta bir öğle ye- sayarlı görme cihazı alınarak Eskişehir ve Antep’teki
    meğine davet ederek pekiştirmiştir. Kendisine TYSD  gazilerimize gönderilmek üzere 1.Ordu’ya teslim
    şubeleri olarak gümüş bir tabak hediye edildi.   edilmiştir.
      *Eskişehir eski Valisi şubemiz üyesi Raif Mü-

                                BURHANİYE ŞUBESİ
                                *Derneğimizin 81. şubemizin 44. Yıldönümünü,
                              Burhaniye garnizon komutanlığında düzenlediği-
                              miz bir etkinlik ile kutladık. Bu etkinlikte 25 yıllık
                              çalışmalarından dolayı dernek başkanı Merih Ha-
                              cer Turgut’a ve ikinci başkan Leman Onan’a altın
                              fiyonk, 15 yılını dolduran dernek sekreteri Birsen
                              Bulut’a ve dernek üyelerinden Aytaç Ceylan’a onur-
                              sal üyelik rozeti verildi.
                                Şubemiz 36 üniversite öğrencisine burs 19 ihti-
                              yaç sahibine de aylık vermektedir. Burhaniye turizm
  6                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11