Page 1 - TYSD Ekim 2009 Bülten
P. 1

TÜRKÝYE YARDIM SEVENLER DERNEÐÝ
    TÜRKÝYE YARDIM SEVENLER DERNEÐÝ

                       Kadyn n Yoksulu
                       Kadyny
                              y n Yoksulu
                         Olmaz Kadyn
                         Olmaz Kadyn

               81. yýl                   M.K. ATATÜRK
                    Bizatihi Bir Varlyktyr.
                    Bizatihi Bir Varlyktyr.


                                     M.K. ATATÜRK                 GENEL MERKEZ BÜLTENÝTENÝ
          81.YIL
          81.YIL    GENEL MERKEZ BÜL                     EKÝM 2009EKÝM 2009
     16. Bölge Toplantýsý 4-7 Haziran 2009'da Karabük ve Safranbolu Þubelerimizce Gerçekleþtirilmiþtir
   1   2   3   4   5   6