Page 9 - TYSD Aralık 2011 Bülten
P. 9

GENEL MERKEZ BÜLTENİ
      ESKİŞEHİR
        *Şubemiz, 12 Ağustos 2011 tarihinde 16 yaş
      üstü engelli gençlerimize yönelik İş ve Meslek Eği-
      tim Merkezi olarak hizmet verecek olan 3.okulunun
      temelini atmış ve yapımına başlamıştır.
        * Otistik çocuklarımızın eğitim aldığı 2 okulu-
      muza  ve öğrencilerimize maddi-manevi destek
      sürekli olarak verilmektedir.
        * 26 burslu öğrencimizin mezun olduğu bu yıl,
      öğrencimiz Hasan Hüseyin Ünver Osmangazi Üni-
      versitesi Tıp Fakültesini başarı ile bitirerek, oku-
      lunda asistan olarak göreve başlamış, şubemize
      ziyarete gelerek bir öğrencinin yıl boyunca bursu-
      nu üstlenmiştir. Sevgili Hasan Yolun açık olsun..
      Teşekkür ederiz…
        * Her ay 50 öğrenciye burs, 38 aileye de aylık
      verilmektedir.
        * Ramazan ayında 149 koli erzak, Kurban Bay-
      ramında da 61 adet kurban kayıtlı ihtiyaç sahibi
      ailelere, engelli okullarındaki öğrenci velilerimize
      ve burslu çocuklarımızın ailelerine dağıtılmıştır.   (Adım Adım izmir gazetesi 4 sayfa olarak basılmıştır.)                                 İZMİT
                                 * Şubemiz,  Derneğimizin kuruluşunun 84.yıl
                                anısı için Kocaeli Körfez Fen Lisesinin erkek etüt
                                salonunun(100 öğrenci için) tefrişini gerçekleştir-
                                miştir.

         TYSD Suzan GÜRCANLI İş Eğitim Merkezi projesi.


        İZMİR
        * Ramazan ayında 90 adet erzak kolisi T.Y.S.D
      Kuşçular İ.Ö.okulundaki ihtiyaç sahibi ailelere, Ke-
      mal Tarım Dinlenme Evi çalışanlarına ve burslu
      öğrencilerimize dağıtılmıştır.
        * Okulumuz öğrencilerine 10 Kasım tören kı-
      yafeti hediye edilmiştir. 5.sınıf öğrencilerine İzmir
      Kültür gezisi düzenlenmiştir. Öğrenciler gezi son-
      rasında izlenimlerini serbest eğitim ders çalışma-
      sı- gazete olarak basmışlardır.
        * İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile Van’a
      48 koli giyim eşyası gönderilmiştir.
        *  7 İ.Ö.Okulu, 29 Üniversite öğrencisi olmak
      üzere 36 öğrenciye burs, 4 aileye de aylık yardım   İzmit Kaymakamı Sn.Kaya, İlçe Milli Eğitim Mü-
      verilmektedir.                   dürü Sn.Çuhadar, Şube yöneticileri, misafirler, öğ-
                                retmen ve öğrencilerin katılımı ile açılışı yapılan
                                etüt salonunun maliyeti 30.000TL’dir.


                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14