Page 4 - TYSD Aralık 2011 Bülten
P. 4

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 83. YIL
       17.BÖLGE TOPLANTISI        ORDU-FATSA 18-21 MAYIS 2011            Derneğimizin engelli vatandaşlarımıza da olan
        *Değerli Genel Başkanımız Birsen Eldem’in geçir- hizmet ve duyarlılığını gözönüne  alarak seçilen
      miş olduğu rahatsızlık sebebi ile katılamadığı 2’inci  konu ve konuşmacılar her zaman yaralanabileceği-
      başkanımız Hasibe İmrenin başkanlığında 17.Bölge  miz bilgileri katılımcılarla paylaşmışlardır.
      Toplantısı 18 – 21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Fat-
      sa ve Ordu şubelerimizin ev sahipliğinde düzenlen-  Dr.Sıdıka Parlak ve Sevgili Duygu’ya bir kez daha
      miştir. 300 kişilik bir katılımla gerçekleşen bölge top- teşekkürlerimizi sunarız.
      lantısında Ordu Valisi Sn.Orhan Düzgün ve eşlerine,  * Bölge Toplantılarının amacının öncelikle bilgi ve
      Ordu Belediye Başkanı Sn. Seyit Torun ve eşlerine,  haberlerimizi paylaşmak, işleyişimizdeki aksaklık ve
      Ordu Şubesi Başkanı Emine Vildan Yeşiltepe ve de- eksiklikleri gidermek,  resmi kurum ve kuruluşlarla
      ğerli Yönetim Kurulu üyelerine, Ordu-Fatsa Kayma- olan sorunlara çözüm üretmek, dernekleri ilgilendi-
      kam Sn.Selman Yurdaer ve eşleri, Fatsa Belediye  ren kanun ve yaptırımlardan haberdar olmak… vb.
      Başkanı Hüseyin Anlayan ve eşleri, Fatsa Şube Baş- olduğunu unutmayalım.
      kanı Nimet Koç ve değerli Yönetim Kurulu üyelerine  Gezi ve eğlenceye ayrılan zamanda da, Derneğimi-
      ve “17.Bölge Toplantısının gerçekleşmesinde emeği  zin onurlu adına, şubemizin yöresindeki sağladığı
      geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.   saygın itibara destek olacak davranışlar içerisinde
        Derneğimiz duayenlerinden ve Ordu Şubesi Baş-  olmaya özen gösterelim.
      kanlarından Fahri Çelebi ve şubemize hizmet veren   * Derneğimize gönlünü ve emeğini veren değerli
      Sevinç Özel, ilçesine kalıcı eser kazandıran Ünye  çalışma arkadaşlarımızdan hizmet yılı dolanlara Tü-
      Şubemizin Başkanı Gönül Güven ve değerli Yönetim  zük gereği madalyaları takılmıştır. Kendilerini gönül-
      Kurulu üyeleri arkadaşlarımıza da, Ordu-Fatsa ve  den kutlarız.
      Ünye’de katılımcılara gösterdikleri ilgi ve misafirper-
      verlik için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.    18.Bölge Toplantısında buluşmak üzere…

        17.Bölge toplantısının 1.durağı olan Ordu’da;
                                25.YIL ALTIN FİYONK MADALYA
        1.gün, şubelerimiz tarafından Genel Merkezimi-
                                1- AHSEN ARIKAN / ALAŞEHİR
      ze gelen soru ve talepler doğrultusunda bir sunum
                                2- NİHAL KANGAL / SİVAS
      hazırlanmıştır. 2.Başkan Hasibe İmre, Genel Sekre-
                                3- MELİHA SÜMBÜLOĞLU / SİVAS
      ter Dilek Bayazıt, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayla Er-
                                4- AYTERİM AĞAOĞULLARI / EDİRNE
      tüzün ve Av.Özden Timurkaynak’ın konuşmacı ola-
                                5- FERHAN ÇELEN / KASTAMONU
      rak katıldığı panel organizasyon ve program düzeni
      eksikliği, zaman yetersizliği sebebi ile katılımcılara  6- EMEL TUFAN / KASTAMONU
      aktarılamamış, sorular cevaplandırılamamıştır. Boşa
      giden emek ve zamanı, cevapsız kalan soruları, pay- ONURSAL ÜYELİK SIFATI İLE
      laşılmayan bilgi ve haberleri göz önünde bulundura- ALTIN MADALYA
      rak, bölge toplantılarının programlarının çok dikkatli 1- NURAY YÜCEL / KASTAMONU
      bir zaman ayarlaması ile yapılmasını ve mutlaka Ge- 2- OYA BONCUKLU / KARŞIYAKA
      nel Merkez onay ve bilgisinin alınmasının gereğini  3- TÜLİN ÖMEROĞLU / FATSA
      bir kez daha ÖNEMLE hatırlatırız.
                                GÜMÜŞ MADALYA
        17.Bölge Toplantısının 2.durağı Fatsa’da ise;
                                1- SONGÜL MUNGAN / KARŞIYAKA
        “Engelli bireylere rehberlik ve danışmanlık hiz-
      metlerinin önemi ve hizmetin içeriği” konulu bir panel
      düzenlenmiştir. Konuşmacı olarak Uludağ Üniversi-
      tesi Öğretim Görevlisi Dr.Sıdıka Parlak ve American
      Collage Üniversitesi öğrencisi ve Otizm gönüllüsü
      Duygu Parlak katılmışlardır.
      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9