Page 8 - TYSD Aralık 2011 Bülten
P. 8

TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ 83. YIL
                                 BURDUR
                                 * Şubemiz 19 Eylül 2011 tarihinde, Mehmet Akif
                                Ersoy İ.Ö.Okulunda 8 anasınıfı açılışını gerçek-
                                leştirmiştir. Daha önce 3 anasınıfı açan şubemiz,
                                Proje kapsamı içerisinde 11 anasınıfı donatmıştır.
                                12.anasınıfını da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
                                İ..Ö.Okulunda açmak üzere çalışmalarına devam
                                etmektedir. Turan ve Sakarya İ.Ö.Okullarında da
                                Fen ve Teknoloji Sınıfları donanımı yapmıştır.        * Şubemiz, Beyoğlu Belediye Konseyinin Yü-
      rütme Kuruluna seçilmiştir.
        *Gazilerimize destek amaçlı yapılan maddi-
      manevi yardımların yanı sıra akülü arabalar, yürü-
      teçler Gata’ya gönderilmiştir.
        * Van depreminin 2. günü 1,5 ton (battaniye,
      kışlık giysi, iç giysi, bot, hijyen malzemeleri, be-
      bek mama ve bezleri) malzeme T.S.K’nın uçağı ile
      Van Jandarma Komutanlığına gönderilmiştir.
        * Ayakları yanan bir kızımızın tedavisi yaptırıl-
      mıştır.
        * Şubemiz, Koçtaş Beylikdüzü, Mavişehir, Ye-
      nibosna AVM’leri ile  Milli Eğitim Müdürlüğü  iş-
      birliğinde İlçe okullarındaki öğrencilerimizle birlik-
      te “Vanlı Çocuklar Yeni Yılda Gülümsüyor” Sevgi
      Köprüsü Projesini hayata geçiriyor. 5000 öğrenci-
      ye hedeflenen projede İstanbul’daki öğrencilerimi-
      zin yazacağı mektuplar ve hediyeler İstanbul Va-
      liliğinin tahsis edeceği uçakla ve yöneticilerimizin
      katılımı ile Van’daki çocuklarımıza götürülecektir.  Bağışcılarımıza şükranlarımızı sunarız...


      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13