Page 7 - TYSD Aralık 2011 Bülten
P. 7

GENEL MERKEZ BÜLTENİ
      ŞUBE HABERLERİ

        AKHİSAR:                      ARDAHAN:
        * Şubemiz yeni aldığı dernek ofisimizde çalış-   * 50 üyesi bulunan şubemiz, Valilik ve Karayol-
      malarına devam etmektedir. Üyeleri ve Akhisar’lı larının yardımı ile 3 İlköğretim Okulunda 100 öğ-
      yardım sevenli dostlarımız için bir kutlama düzen- renciye ayakkabı dağıtımı gerçekleştirmiştir.
      lemiştir.                       * Geleneksel olarak düzenledikleri Anneler
                                Günü kutlama etkinlikleri kapsamında hastahane
                                ziyaretleri yapılmış, protokol eşlerinin de katıldığı
                                toplantıda üyelerimizden oluşan koro misafirlere
                                konser vermiştir.


        ANTALYA:
        * Antalya Ticaret Borsası Türk Sanat Müziği Ko-
      rosu şubemiz yararına bir konser düzenlemiştir.
        * Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş bir-
      liğinde el işi kursları açılmıştır. Kursiyerlerin el
      emekleri Antalya Valisi eşi Özden Altınparmak’ın
      açılışını gerçekleştirdiği sergi ile Antalya’lılara su-
      nulmuştur.
        * Avukat Ceren İçli tarafından “Kadının Hukuki
      Hakları” konulu seminer kursiyerlere verilmiştir.

                                 BEYOĞLU
                                 * Şubemiz Yıldız Teknik Üniversitesinde oku-
                                yan burslu öğrencileri için Dekanlık tarafından
                                ödüllendirilmiştir.
                                 * Ressam Bilgin Aral derneğimiz yararına resim
                                sergisi açmıştır. Sn. Aral’a teşekkürlerimizle.
                                 * 64 üniversite öğrencisine burs verilerek, 26 ai-
                                leye de her ay nakdi yardım yapılmaktadır.
                                 * Bayramlarda sağlanan bağışlar ile erzak ve et
                                yardımı yapılmıştır.
                                 * Edirne şubemiz işbirliğinde ihtiyaç sahibi, 4
                                çocuğu da okuyan bir aile İstanbul’a yerleştirilmiş-
                                tir.
                                 * Tekirdağ Uygulama Okuluna akıllı tahta ba-
                                ğışlanmıştır.


                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12