Page 3 - TYSD Temmuz 2015 Bülten
P. 3

Gençler, benim gelecekteki emellerimi

                 gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bugün


                  memleketi sizin gibi, beni anlamış bir

                   gençliğe bırakacağımdan dolayı çok

                        memnun ve mesudum.
   1   2   3   4   5   6   7   8